Pribatutasun politika

NOR DA ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

 • Izen soziala: Federación VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOA
 • IFK/IFZ: G48200208
 • Egoitza soziala: Martín Barua Picaza kalea 27, 4.a, 48003 Bilbao (Bizkaia)
  Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago (erregistro-zenbakia: 35)
 • Telefonoa: 944431734
 • Posta elektronikoa: info@bmf-fvm.org

ZERTARAKO ERABILTZEN DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

EB 679/2016 Erregelamenduan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datu pertsonalak eta zurekiko harremanean sortzen direnak helburu hauekin tratatzen direla:

 • Planteatzen dizkigun eskaerei erantzutea.
 • FEDERACIÓN VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOAren zerbitzuei buruzko informazioa ematea. Horretarako, merkataritza-komunikazioak bidali ahal izango dira posta elektronikoz edo eman diguzun beste edozein komunikazio elektroniko baliokideren bidez (SMS, adibidez).
 • Jakinarazpenak bidaltzea, erakundeak garatutako eta zure interesekoak izan daitezkeen jarduerekin lotutako edozein bide erabilita.
 • Kontsulta, erreklamazio eta iradokizunei erantzutea, eta era guztietako komunikazio-ekintzak egitea.
 • Erakundearen kontabilitate-, zerga- eta administrazio-kudeaketa.

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?

Emandako datu pertsonalak gordeko dira interesdunak, edo legez haren legezko ordezkari gisa diharduenak, datu horiek ezabatzea eskatzen ez duen bitartean, eta beharrezkoak diren bitartean – Preskripzio-epe aplikagarrietan gorde beharra barne – Edo jaso edo erregistratu diren helbururako egokiak diren bitartean.

Datuak gordetzeko, FEDERACIÓN VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOAk datu horiek gordetzeko duen legezko betebeharra bete beharko da. Epe horiek gainditutakoan, datuak suntsitu edo ezabatu egingo dira, eta euskarrietako informazioa ezin izango da berreskuratu.

Legitimazioa

Zure datuen tratamenduaren legezko oinarria interesdunak emandako baimena da. Hori berariaz eta zalantzarik gabe lortzen da, datuak biltzen dituzten paperezko dokumentuak eta formularioak edo inprimaki elektronikoak betez eta, hala badagokio, bidaliz. Erakundearen erabilera desberdinetarako datuak biltzeko erabiltzen diren dokumentu guztietan informazio-klausulak daude, datuak babesteko araudian ezarritakoaren arabera, eta adostasuna berariaz adierazten da interesdunak sinatuta edo web-orrian dauden formularioak bidalita.

Legitimazio-kausa da, halaber, tratamendua beharrezkoa denean kontratu bat gauzatzeko edo interesdunei ematen zaien zerbitzu bat emateko, interesdun horiek parte direnean, edo pertsona horiek eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko ( 6.1.a eta b DBEO).

Federación VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOA ere legitimatuta dago bere datuak tratatzeko, dagozkion legezko betebeharrak betetzeko eta bidezko interesak asetzeko, betiere interesdunen interesak edo oinarrizko eskubideak nagusitzen ez badira.

Legitimazioaren arrazoia edozein dela ere, adostasuna edozein unetan ezezta daiteke.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Zure datuak ez zaizkio inori lagako zure baimenik gabe, legez aurreikusitako lagapenak izan ezik; ildo horretan, zure datuak beste edozein erakunderi lagatzeko berariazko baimena eskatuko da.

Baimendutako helburuak kudeatzearen ondorioz, zure datuak FEDERACIÓN VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOArekin eta hark emandako zerbitzuekin lotura zuzena duten erakunde edo pertsonei jakinarazi ahal izango zaizkie. Era berean, informazio pertsonala administrazio publikoen, epaileen eta auzitegien eskura egongo da, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko, betiere lagapen horiek legearen babespean badaude.

Zure datuak aholkularitza, mantentze informatikoa, marketina, prestakuntza edo auditoria zerbitzuak eskaintzen dizkiguten enpresei ere laga dakizkieke. Erakunde horiek zerbitzu horiek gauzatzeko beharrezkoa den informazio pertsonala baino ez dute eskura, eta datuen tratamendurako enkargu-kontratu baten bidez eskatzen zaie konfidentzialtasunari eusteko, informazioa beste helburu batzuetarako erabili ezin izateko eta informazioaren osotasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko neurriak hartzeko.

Ez dago aurreikusita Europar Batasunetik kanpoko datuen nazioarteko transferentziarik, ez eta EB 679/2016 Erregelamenduan datuen babesari buruz ezarritako estandarrak betetzen ez dituzten erakundeetara ere.

Zein da zure datuen jatorria?

FEDERACIÓN VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOAk tratatzen dituen datu pertsonalak interesdunak ematen ditu edo jendeak eskuragarri dituen iturrietatik lortzen dira.

Zer datu-kategoria jorratzen ditu BIZKAIKO MENDI FEDERAZIOAK –

Federazioak, ematen dizkiguten datuak tratatuko ditu, kategoria hauetakoak izan daitezkeenak:

 • Identifikazio- eta harreman-datuak.

Zeintzuk dira zure eskubideak?

Edonork du FEDERACIÓN VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOAk berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen dituen ala ez baieztatzeko eskubidea.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonaletara sartzeko eta tratamenduaren xede diren datu pertsonalen kopia bat lortzeko, datu horiek eguneratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, datu horiek ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak datuak jaso ziren helburuetarako.

Kasu jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek aurka egin ahal izango diote beren datuen tratamenduari. Federación VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOAk datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo premiazkoengatik edo erreklamazio posibleen egikaritza edo defentsagatik izan ezik.

Era berean, DBEOren 18. artikuluan aurreikusitako inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, FEDERACIÓN VIZCAINA DE MONTAÑA – Bizkaiko MENDIZALE FEDERAZIOAk tratatuko ditu, kontserbatzeko izan ezik, interesdunaren baimenarekin edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko, edo interes fisiko edo juridiko handiko beste pertsona baten eskubideak babesteko, interes fisiko edo juridikoagatik.

Aplikagarria balitz, on-line ingurunean datu pertsonalak ezabatzeko edo tratamenduaren aurka egiteko eskubidea aplikatzearen ondorioz, interesdunek ahazteko eskubidea dute, EBko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera.

Eramangarritasunerako eskubideari jarraiki, interesdunek eskubidea dute dagozkien datu pertsonalak eskuratzeko erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean, eta datu horiek beste arduradun bati helarazteko.

Interesdun orok eskubidea du tratamendu automatizatuan (profilak egitea barne) soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko, baldin eta horrek ondorio juridikoak eragiten badizkio tratamendu automatizatuan, edo antzeko eragin nabarmena badu, DBEOren 22.1 artikuluan aurreikusitako salbuespenetan izan ezik.

Interesdunak eskubidea du bere datuak ezabatzeko, tratamendua edo bilketa eragin zuen helburua desagertzeagatik, adostasuna ezeztatzeagatik, hark legitimatzen duenean tratamendua, edo DBEOren 17. artikuluan jasotako gainerako arrazoiengatik. Ezabatu egingo da, euskarri automatizatuetan dauden datuak maila altuan ezabatuz eta automatizatu gabeko euskarriak fisikoki suntsituz.

Nola erabil daitezke eskubideak?

Idazki bat, NANaren kopiarekin edo interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen beste agiri batekin batera, idazpuruan adierazitako helbideetara zuzendua.

Zer erreklamazio-bide daude?

Zure eskubideak behar bezala bete ez direla uste baduzu, eskubidea duzu erreklamazio bat aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan. Hona hemen harremanetarako datuak: 901 100 099 91.266.35.17 Posta helbidea: Jorge Juan kalea 6, Madril.

AZKEN EGUNERATZEA: 2020/12/10