Bizkaiko Xendazaletasun Liga

OHARRA: Irteeren egunetan ez dira inskripzioak onartuko.

BMF-FVMren helburuetariko bat da ondo markatuta eta homologatuta dauden bidezidorren erabilera sustatzea eta haiek ezagutaraztea. Hori horrela ez dira ahaztuko eta jendeak erabiltzen jarraituko du. Izan ere, erabilera ezak degradazioa eta desagertzea dakartza kasu anitzetan ezinbestez.

Ibilbide hauek dinamizatzeko BMF-FVMren Bidezidorren Sailak “Bizkaiko Xendazaletasun Liga” abian jarri du. Hala, herritar guztiei ibilbide hauen berri emateaz gain bidezidorrak mantendu eta zaintzearen aldeko lana ere egingo dugu. Halaber, beste xendazaletasun talde batzuentzat ere erakusleiho izango da.

HELBURUA

Bizkaian BMFk homologatutako bidezidorrak sustatu eta ezagutaraztea, bai PR eta GR etapak; familien parte-hartzea, parte-hartzaileen erregulartasuna sustatuz eta askotan ezezagunak diren balio handiko ingurune naturalak ezagutzera emanez.

Liga hau u rtero ospatuko da , bertan xendazaleen parte-hartzea aitortuko delarik. Xendazaletuek, probaz proba gehitzen joango den puntuazio bat jasoko dute parte hartzeagatik. Jardunaldi bakoitzaren amaieran eta urte bakoitzaren amaieran puntuazioaren arabera loturiko zerrenda bat argitaratuko da.

BMFk finalistatzat hartuko ditu, gutxienez, planifikatutako irteeren heren batean parte hartu duten xendazaletuak. Hauei parte hartu izanaren eta Bizkaiko Xendazaletasun Ligako Finalista izatearen diploma bat emango die.

FUNTZIONAMENDUA

BMF-FVMk kluben proposamenei men eginez erabakiko du Bizkaiko Xendazaletasun Liga hau burutzeko bidezidor eta data egokiak. Klubek ligan sartzea eskatu ahalko dute, data, bidezidorra eta ekintza osagarriak (musika, rokodromoa, herrian orientazioa, janaria…) proposatuz eta bidezidorrak eta datak errepikatu gabe. Hauek gainontzeko eremuekin adostuko dira, horrela klubek beraien urteko egutegiak sartu ahalko dute.

Kontuan hartu beharreko puntuak

 1. BMFko web orrian argitaratuta dauden bidezidor “homologatu “guztiak hartuko dira aintzat, PR eta GR etapak barne.
 2. Proba bakoitzean burutu beharreko distantzia 30 km baino gutxiagokoa izango da.
 3. Publiko guztiei egongo da zabalik parte-hartzea, ez delarik inolako baldintzarik edo murrizketarik egongo (adina, klub bateko kide izatea,etab.).
 4. Ez du izaera lehiakorra izango, eta ez dira helmugaratzearen araberako sailkapenak burutuko.
 5. Xendazaletasun martxa bakoitzeko antolatzaileak ibilbidea kontrolatzeaz eta txartela zigilatutzeaz arduratuko dira.
 6. Beharrezkoa balitz, antolakuntzak gutxieneko zerbitzu batzuk emango ditu: bidezidorren hasierako eta amaierarako garraioa, anoa-postuak edo ibilbidean zehar parte-hartzaileen kontrolak. Izen ematea ahalik eta gutxien kobratzea gomendatzen da.
 7.  Klubek beraien egutegian eta web orrian argitaratu beharko dute proba. Era berean egutegian adostutako data mantendu beharko dute.
 8. Klub antolatzaileak, ekitaldiaren erantzukizun osoa bere gain hartuko du. Era berean, BMFrekin kontaktu zuzenean egongo dira eta antolakuntzari loturiko edozein gauza konpontzeko deitutako bileretara agertu beharko dira, erabakiak hartzeko gaitasuna duen ordezkari bat bertaratu beharko delarik ( adibidez, data aldaketa bat). Klub antolatzaileek hurrengo behar izanak izango dituzte:
  • Proba amaieran memoria bat bidaltzea
  • Parte-hartzaileen zerrenda bidaltzea
  • Mendian federatuak ez dauden parte-hartzaileen istripu asegurua tramitatzea.
  • Posible bada eguneko bideo laburpen bat bidaltzea

BMFk Xendazaletasun Ligaren hurrengo atalak koordinatu eta arautuko ditu:

 • Urteko egutegi bat burutuko du, parte-hartzaileen (antolatuko diren proben berri aurretiaz jakitea) eta antolatzaileen probak (data berdinetan probak bat etortzea ekiditea) planifikatzeko.
 • Parte-hartzaile eta antolatzaileen segurtasunagatik arduratuko da, proben garapen egokia erraztuko duten arauak ezarriz.
 • Antolatzaileentzako erantzukizun zibileko asegurua.
 • Irteera orduan, ibilbidearen zehaztasunak argituko dira, mendi bidearen Topogiaren bitartez.
 • Era honetako probetan parte-hartzea sustatuko du, horretarako dituen baliabide guztiak erabiliz.

ARAUTEGIA

 • Xendazaletasun Liga honetan puntuatuko duten probak , BMFk kluben proposamenak jarraituz diseinaturiko urteko proben egutegian ageri direnak dira.
 • Ez da lehiaketa bat. Ez da proba bakoitzeko azkarrena sarituko, gehien parte hartu eta kilometro gehien burutzen duenari baizik. Izena eman eta urteko egutegiaren barruan dauden probetan parte-hartzeagatik puntuak gehituko dira.
 • BMFk kontrolatuko ditu urtean zehar pilaturiko parte-hartzaileen puntuazioak, proben antolatzaileek emandako informazioari jarraituz.
 • Parte hartu nahi duen Xendazale orori “Xendazale Txartela” emango zaio, bertan BMFko egutegiaren barne dauden egutegia egongo delarik.
 • Proba bakoitzaren amaieran, talde antolatzaileak parte hartu izana justifikatuko duen “Xendazale txartela” zigilatuko du.
 • Puntuazioari dagokionez, probatako parte-hartzea eta burututako kilometro guztiak aitortzea erabaki da. Era berean, parte-hartzaileen segurtasuna sustatu nahi da, EMFn federatuta egotea sarituz.

Ezarritako puntuazio koadroa hurrengoa izango da:

 • Federatuta egotearren, 25 punturekin hasiko dira.
 • Egindako proba bakoitzagatik:
  • 1 eta 10 km bitarteko senda bidea: 10 puntu.
  • 10,01 eta 20 km bitarteko senda-bidea: 20 puntu.
  • 20,01 eta 30 km bitarteko senda-bidea: 30 puntu.

Oharra: Finalista guztiek beraien parte-hartzearen diploma bat eta detailetxo bat jasoko dute, Xendazaletasun Liga honen laguntzaileekin adostu ondoren.

Izen emateak hemen!