Bizkaiko Xendazaletasun Liga

BMF-FVMren helburuetariko bat da ondo markatuta eta homologatuta dauden bidezidorren erabilera sustatzea eta haiek ezagutaraztea. Hori horrela ez dira ahaztuko eta jendeak erabiltzen jarraituko du. Izan ere, erabilera ezak degradazioa eta desagertzea dakartza kasu anitzetan ezinbestez.

Ibilbide hauek dinamizatzeko BMF-FVMren Bidezidorren Sailak “Bizkaiko Xendazaletasun Liga” abian jarri du. Hala, herritar guztiei ibilbide hauen berri emateaz gain bidezidorrak mantendu eta zaintzearen aldeko lana ere egingo dugu. Halaber, beste xendazaletasun talde batzuentzat ere erakusleiho izango da.

HELBURUA

Bizkaian BMFk homologatutako bidezidorrak sustatu eta ezagutaraztea, bai PR eta GR etapak; familien parte-hartzea, parte-hartzaileen erregulartasuna sustatuz eta askotan ezezagunak diren balio handiko ingurune naturalak ezagutzera emanez.

Liga urterokoa izango da eta mendizaleen parte-hartzea aitortuko du. Planifikatutako irteeren heren batean gutxienez parte hartzen duten pertsonei opari bat eta diploma bat emango zaizkie, Bizkaiko Senderismo Ligako finalista direla egiaztatzeko.

FUNTZIONAMENDUA

BMF-FVMk kluben proposamenei men eginez erabakiko du Bizkaiko Xendazaletasun Liga hau burutzeko bidezidor eta data egokiak. Klubek ligan sartzea eskatu ahalko dute, data, bidezidorra eta ekintza osagarriak (musika, rokodromoa, herrian orientazioa, janaria…) proposatuz eta bidezidorrak eta datak errepikatu gabe. Hauek gainontzeko eremuekin adostuko dira, horrela klubek beraien urteko egutegiak sartu ahalko dute.

Kontuan hartu beharreko puntuak

 1. BMFko web orrian argitaratuta dauden bidezidor “homologatu “guztiak hartuko dira aintzat, PR eta GR etapak barne.
 2. Proba bakoitzean burutu beharreko distantzia 30 km baino gutxiagokoa izango da.
 3. Publiko guztiei egongo da zabalik parte-hartzea, ez delarik inolako baldintzarik edo murrizketarik egongo (adina, klub bateko kide izatea,etab.).
 4. Ez du izaera lehiakorra izango, eta ez dira helmugaratzearen araberako sailkapenak burutuko.
 5. Xendazaletasun martxa bakoitzeko antolatzaileak ibilbidea kontrolatzeaz eta txartela zigilatutzeaz arduratuko dira.
 6. Beharrezkoa balitz, antolakuntzak gutxieneko zerbitzu batzuk emango ditu: bidezidorren hasierako eta amaierarako garraioa, anoa-postuak edo ibilbidean zehar parte-hartzaileen kontrolak. Izen ematea ahalik eta gutxien kobratzea gomendatzen da.
 7.  Klubek beraien egutegian eta web orrian argitaratu beharko dute proba. Era berean egutegian adostutako data mantendu beharko dute.
 8. Klub antolatzaileak, ekitaldiaren erantzukizun osoa bere gain hartuko du. Era berean, BMFrekin kontaktu zuzenean egongo dira eta antolakuntzari loturiko edozein gauza konpontzeko deitutako bileretara agertu beharko dira, erabakiak hartzeko gaitasuna duen ordezkari bat bertaratu beharko delarik ( adibidez, data aldaketa bat). Klub antolatzaileek hurrengo behar izanak izango dituzte:
  • Proba amaieran memoria bat bidaltzea
  • Ahal bada, jardueraren laburpen-bideo bat bidali

BMFk Xendazaletasun Ligaren hurrengo atalak koordinatu eta arautuko ditu:

 • Urteko egutegi bat burutuko du, parte-hartzaileen (antolatuko diren proben berri aurretiaz jakitea) eta antolatzaileen probak (data berdinetan probak bat etortzea ekiditea) planifikatzeko.
 • Parte-hartzaile eta antolatzaileen segurtasunagatik arduratuko da, proben garapen egokia erraztuko duten arauak ezarriz.
 • Antolatzaileentzako erantzukizun zibileko asegurua.
 • Irteera orduan, ibilbidearen zehaztasunak argituko dira, mendi bidearen Topogiaren bitartez.
 • Era honetako probetan parte-hartzea sustatuko du, horretarako dituen baliabide guztiak erabiliz.

ARAUTEGIA

 • Senderismoko Liga honetan parte hartu izana egiaztatuko duten mendi-probak BMF-FVMk diseinatutako proben urteko egutegian agertzen direnak dira, jarduerarekin bat egitea erabakitzen duten klubek proposatuta.
 • Ez da lehiaketa bat. Ez da azkarrena sarituko proba bakoitzean, gehien parte hartzen duena baizik.
 • BMF-FVM arduratuko da probetan parte hartzen dutenen izen-ematea kontrolatzeaz, eta horretan oinarrituta erabakiko du zeintzuk izango diren ligako finalista gisa akreditatu ahal izango diren pertsonak.
 • Parte hartu nahi duen Xendazale orori “Xendazale Txartela” emango zaio, bertan BMFko egutegiaren barne dauden egutegia egongo delarik.
 • Proba bakoitzaren hasieran BMF-FVMk zigilu bat jarriko du Senderistaren kredentzial horretan, parte hartu izanaren egiaztagiri gisa.

Oharra: Finalista guztiek beraien parte-hartzearen diploma bat eta detailetxo bat jasoko dute, Xendazaletasun Liga honen laguntzaileekin adostu ondoren.

2024ko irteerak

Portugalete

2024-03-10