Buzón Atxeli

Altitud:381 m.
Coord. ETRS89:30T 524335 4790442
Medidas:Largo: 2500 mm Ancho: 150 mm Alto: 6000 mm
Revisión:Diciembre 2017
Club:-
Texto placa:1932an, urriaren bederatzian, agertu zan mendi gailur
honetan lehenengo gurutzea, zazpi gaztek bezpera gauean
jaso eta jarria, Balendin Enbeita euretariko batBerak
emongo deusku gertatuaren barri


Gazte nintzala talde bat gendun
euskaldun jatorra eta fededun
Hartu genduan erabagia
jartzeko kurutz paregabia
Esan ta egin
jarri genduan Atxeli mendin
herri osoan ikusi zedin

Zortzi metro taerdi luzeran
bi metro ta erdi zan zabaleran
Aldapan gora geroen pozez
noizik behin jausten ginean auzpez
Zazpi mutilak
danok sasoiko eta abilak
borondatezko bihotz umilak

Zazpiko talde gazte senduak
gizatasunean nahiko helduak
Elio, Roman, Sabin, Balendin
Satur, Imanol, Bitoren bardin
Kristau gauzetan
euskal ohitura ta jolasetan
ez ginan haserretuko ezetan

Kurutza jarri genduanean
belaunikaturik lurran gainean
agurtza deuna hasi genduan
zazpi mutilok fede zenduan
Hura zan poza!
bete zalako gure amesa
kurutzeagaz gendun promesa

Balendin Enbeita
Observaciones:El club o entidad que colocó la cruz es desconocida.
Estado:Correcto
Fijación:Correcto
Material:Acero Inox

Envíanos un comentario

Si quieres enviarnos algún comentario u observación puedes utilizar el siguiente formulario. Si lo deseas puedes adjuntarnos hasta 3 imágenes en formato JPG de un máximo de 2 MB cada una.