Eskola hautaketa prozesuaren arduraduna

Bizkaiko Goi Mendi Eskolako arduraduna kontratatzeko hautaketa prozesua behin bukatuta, BMF-FVMko zuzendaritzak hauxe adostu du:

2018ko ekainaren 1ean hautaketa prozesuaren emaitzak argitaratzea:

NAN Puntuak
44974676Q 6,00
72581924L 5,75
72503327J 5,50
44344325A 4,00

Hiru laneguneko epean erabakiaren aurkako errekurtsorik jarri ezik BMF-FVMk hautatutakoarekin jarriko da harremanetan.

Gainerako parte-hartzaileek ez dute guk eskatzen genuen gutxieneko puntuazioa lortu; hots, 2,25.