PR-BI 255 eta 260 bideen deshomologazioa

2011n datatuak izan ziren Arrieta-ko eta Mungia-ko udalei dagozkien PR-BI 255 eta 260 (Euskara Bidea) bideen mantenurako eta lau urteko birhomologaziorako legezko epe guztiak igarota eta aipatutako sustatzaileen erantzunik ez jasotzerakoan, BMF-ak bere beharrak betez, bi bideen behin betiko deshomologazioa eta deskatalogazioa komunikatzen du, haietatik ez igarotzea aholkatuz.

Aldi berean, sustatzaileei, edozein seinaletika edo arrasto garbitzeko beharra gogoratzen die, naturari bere jatorrizko egoerari bueltatuz.

PR-BI-255