Lea Artibai eskualdeko PR-BI-142, 145 eta 146 bideak deshomologatuta

pr-bi-142Bide hau 2008tik legez kanpoko egoeran izan eta bere mantenurako zein lau urteroko birhomologaziorako legezko epe guztiak igarota eta gaindituta, eta aipatutako sustatzailearen aldetik xendazaletasun-dekretuaren arabera legezko betebeharrak ez betetzeagatik– BMF-ak, bere beharrak betetzearen esparruaren baitan, bide hauen behin betiko deshomologazioa eta deskatalogazioa komunikatzen du, hartatik ez igarotzea aholkatuz.

Halaber, sustatzaileari, edozein seinaletika edo arrasto garbitzeko beharra gogoratzen dio, natura bere jatorrizko egoerari itzuliz.