ADR Enkarterri sustatzailearen Enkarterriko GR 281-a deshomologatuta

gr-281

Bide hau 2009tik legez kanpoko egoeran izan eta bere mantenurako zein lau urteroko birhomologaziorako legezko epe guztiak igarota eta gaindituta, eta aipatutako sustatzailearen erantzun positiborik ez jasotzerakoan, BMF-ak, bere beharrak betetzearen esparruaren baitan, GR-aren behin betiko deshomologazioa eta deskatalogazioa komunikatzen du, hartatik ez igarotzea aholkatuz.

Halaber, sustatzaileari, edozein seinaletika edo arrasto garbitzeko beharra gogoratzen dio, natura bere jatorrizko egoerari 3 hilabeteko epean itzuliz.