Bizkaiko PR-en behin betiko deshomologazioa

Bizkaiko egoera irregularrean/legez kanpo dauden PR bideen homologazioaren gaurkotzea eskatzeko BMF-ak (xendazaletasun-euskal legea betez) emandako epea bukatuta, eta hilabete bat segidan hiru burofaxen bitartez sustatzaile desberdinei komunikatuz, ondoren aipatzen diren bideak deshomologatuta geratu dira eta beraien matrikula galduko dute. Sustatzaile hauek, PR hauen ibilbidea garbitzera behartuta geratuz eta natura bere jatorrizko egoeran utziz. BMF-ak 18 bide hauetatik igarotzea ez du gomendatzen.

 • PR BI 61 Eusko Jaurlaritza
 • PR BI 62 Eusko Jaurlaritza
 • PR BI 63 Eusko Jaurlaritza
 • PR BI 71 Berriz-ko Udala
 • PR BI 72 Berriz-ko Udala
 • PR BI 162 ADR Urremendi
 • PR BI 164 ADR Urremendi
 • PR BI 166 ADR Urremendi
 • PR BI 171 ADR Urremendi
 • PR BI 172 ADR Urremendi
 • PR BI 173 ADR Urremendi
 • PR BI 175 ADR Urremendi
 • PR BI 177 ADR Urremendi
 • PR BI 178 ADR Urremendi
 • PR BI 179 ADR Urremendi
 • PR BI 212 Barakaldoko Udala

Egoera irregularreko bideen % 75eko sustatzaileek ordea, beraien birhomologazioaren eskaera bidali diote BMF-ari, eta 4 hilabete dituzte, azaroaren 30era arte hain zuzen ere, hartarako.