Mendi-kirolen teknkari-postuaren hornikuntzarako deialdia

OINARRIEN ALDAKETA ETA AURKEZPEN EPE BERRIA

Jasotako eskaeretako batek ere ez zuela betetzen eskatutako baldintza guztiak dela eta, 2015eko martxoaren 18ko ZB-ak argitaratzen du, Kirol Teknikari deialdiaren oinarrien aldaketa, 2015eko martxoaren 18tik 31ra eskaeretako aurkezpen epe berria irekita geratuz.

Lehendik dauden eskaerak, onartuta emango dute. Eskaera formalizatu zuten izangaiak, hautapen-prozesuan, eta egindako aldaketa ikusita, lehen esandako epean dokumentazio berria eman ahal izango dute.

Oinarri orokorrak

Eskaera