Hauteskunde prozesua

EMFren Estatutuak eta hauteskunde erregelamendua aldatzea

Kultura sailburuaren otsailaren 19ko Aginduak, euskal kirol federazioen eta lurralde federazioen hauteskunde-erregelamenduak prestatzeko eta hauteskundeak egiteko irizpideak finkatzen dituenak, behartu egiten gaitu EMFren Hauteskunde Erregelamendua eta Estatutuak agindu horretara egokitzera.

EMFren batzarreko kideen esku jartzen ditugu bi dokumentu horietarako proposatutako aldaketak, apirilaren 10a baino lehen egoki iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.

AGINDUA, 2012ko otsailaren 19koa, Kulturako sailburuarena, euskal kirol federazioen eta lurralde federazioen hauteskunde-erregelamenduak prestatzeko eta hauteskundeak egiteko irizpideak finkatzen dituena.

EMFren Estatutuak

EMFren Estatutuak aldatzeko proposamena

EMFren Hauteskunde Erregelamendua

Hauteskunde Erregelamendua aldatzeko proposamena